Plavání pro děti 1-5let

Kurz plavání pro děti jsou zaměřeny jednak na seznámení dítěte s vodním prostředím, odblokování případného strachu z vody, nácvik plaveckých prvků ( např. splývání, dýchání do vody, plavecké polohy...) za použití plaveckých pomůcek prostřednictvím her.

Specifikem našich kurzů je nácvik SEBEZÁCHRANY, jako prevence potencionálních nešťastných situací, kdy dítě v nestřežené chvíli spadne do vody. 

Nezbytnou součástí výuky je též nácvik přirozeného potápění. Děti se začnou potápět proto, že samy chtějí, nikoli proto, že jsou pod vodu "dopraveny" lektorem či rodičem.

Plavání je bezesporu velice prospěšné pro správný vývoj dítěte, jeho fyzickou kondici,  posílení svalstva i imunity. 

Děti jsou rozdělovány do kurzů dle věku a dle pokročilosti. Ve skupince je vždy max. 8 dětí. Délka jedné lekce je 30 minut. O systému omluv a náhrad jsou rodiče informování při nástupu do kurzu.

Plavecké kurzy probíhají v bazénu Centra Arpida, kde velmi oceňujeme výhodu teplé vody, příjemného prostředí a velmi příznivých hygienických podmínek.

Místo v kurzu je potřeba předem rezervovat u Mirky Caplové viz kontakty. 

 

pozn. pro aktuálně přihlášené plaváčky:

důležité pokyny k Vašemu plaveckému kurzu naleznete pod záložkou "Infozásobník" (růžová lišta nahoře - klikněte na "více" a poté zvolte "Infozásobník")

Cvičení batolat 1-2 roky

Toto cvičení mohou rodiče s batolátkem začít navštěvovat v momentě, kdy udělá své první krůčky.  

Zaměřujeme se na adaptaci dětí v pracující skupině, poznávání barev, tvarů, zvířátek, testujeme hudební nástroje... Využíváme pestrou škálu cvičeních pomůcek. Rozvíjíme též fyzickou zdatnost dětí, hrubou i jemnou motoriku. Střídáme organizované aktivity s volnějšími, jde nám o to, aby děti pochopily rytmus pracující skupinky. Dítě se učí nenásilnou, hravou formou.  Jde o spolupráci rodič-dítě, maminka či tatínek jsou svému děťátku průvodcem a pomocnou rukou. 

Rodičům, kteří chtějí pracovat s děťátkem pravidelně a cíleně, doporučujeme zvolit jako formu cvičení KURZ (po, út a čt)- tzn. blok 8 lekcí (1 lekce týdně), poté následuje další navazující kurz - postupně tak dosahujeme výše popsaných cílů. Další výhodou kurzu je omezený počet dětí na lekcích. Místo v kurzu je potřeba si rezervovat předem u Laďky Strnadové (viz kontakty). O systému omluv a náhrad jsou rodiče informování při nástuu do kurzu.

Rodičům, kteří se nechtějí zavazovat k pravidelné účasti a raději využijí cvičení jen tehdy, mají-li chuť, čas...., doporučujeme využít VOLNÉ CVIČENÍ (út odpo, pá dopo), kde je možné si platit pouze jednorázové lekce či zakoupit zvýhodněnou permanentku s platností 3 měsíce. Místo na lekci není potřeba předem rezervovat, lze dorazit bez předchozího nahlášení. 

 

 

Cvičení batolat 2-3 roky

Tímto cvičením mohou rodiče s dětmi navázat na předchozí cvičení mladších batolátek, kde se děti již adaptovaly v kolektivu, osvojily si základní pravidla skupinové práce, naučily se řadu říkanek, písniček atd. Zvládneme ale zapojit i děti, které předchozí cvičení nenavštěvovaly :-)

 I zde se věnujeme rozvoji nových dovedností, hrubé a jemné motoriky, fyzické zdatnosti aj. Dále též začínáme s pozvolným osamostatňováním dětí, které postupně zvládají různé činnosti v kolektivu samy, rozvíjíme kooperaci mezi dětmi a podporujeme u dětí schopnost empatie. Cvičení je chápáno jako pozvolná příprava na nástup do mateřské školy.

Rodičům, kteří chtějí pracovat s děťátkem pravidelně a cíleně, doporučujeme zvolit jako formu cvičení KURZ (po, út a čt)- tzn. blok 8 lekcí (1 lekce týdně), poté následuje další navazující kurz - postupně tak dosahujeme výše popsaných cílů. Další výhodou kurzu je omezený počet dětí na lekcích. Místo v kurzu je potřeba si rezervovat předem u Laďky Strnadové (viz kontakty). O systému omluv a náhrad jsou rodiče informování při nástupu do kurzu.

Rodičům, kteří se nechtějí zavazovat k pravidelné účasti a raději využijí cvičení jen tehdy, mají-li chuť, čas...., doporučujeme využít VOLNÉ CVIČENÍ (út odpo, pá dopo), kde je možné si platit pouze jednorázové lekce či zakoupit zvýhodněnou permanentku s platností 3 měsíce. Místo na lekci není potřeba předem rezervovat, lze dorazit bez předchozího nahlášení. 

Výtvarka pro nejmenší 2-4 roky

Společné tvoření rodičů s dětmi v duchu hesla M.Montesorri: "Pomoz mi, abych to dokázal sám".

Pomocí různých výtvarných technik za použití tradičních i méně obvyklých výtvarných materiálů se dětí učí trpělivosti, vytrvalosti, rozvíjí koncentraci a kreativitu, dovídají se nové pozatky o světě kolem sebe.

Důležitější nežli výsledek je pro nás proces samotného tvoření, který je často provázen nejrůznějšími emocemi. 

Výtvarka v našem podání rozhodně není pouze o nanášení barev, lepení nebo stříhání :-)

Rodiče si mohou lekce hradit buď jednorázově nebo zakoupit zvýhodněnou permanentku.

První zpívání pro děti 1-2roky a 2-3 roky

První zpívání je tu pro všechny malé muzikanty a tanečníky, které zvuk hudby nenechává v klidu.

Děti se seznámí se zvukem živého hudebního nástroje, osahají si dětskou variantu jednoduchých nástrojů, vyzkouší si hravá dechová cvičení, zatančí jednoduché tanečky... a v neposlední řadě si užijí spoustu legrace.

Na prvním zpívání rozvíjíme cit pro hudbu a rytmus, seznamujeme s živou písničkou a hudebním nástrojem a to vše veselou, hravou a nenásilnou formou.

Dítě nemusí mít žádné zvláštní předpoklady, stačí, se mu hudba prostě líbí :-)

Lekce si rodiče mohou hradit buď jednorázově nebo si zakoupit zvýhodněnou permanentku.

Více info v sekci Rozvrh