Plavání pro děti 1-5 let

Kurz plavání pro děti jsou zaměřeny jednak na seznámení dítěte s vodním prostředím, odblokování případného strachu z vody, nácvik plaveckých prvků ( např. splývání, dýchání do vody, plavecké polohy...) za použití plaveckých pomůcek prostřednictvím her.

Specifikem našich kurzů je nácvik SEBEZÁCHRANY, jako prevence potencionálních nešťastných situací, kdy dítě v nestřežené chvíli spadne do vody. 

Nezbytnou součástí výuky je též nácvik přirozeného potápění. Děti se začnou potápět proto, že samy chtějí, nikoli proto, že jsou pod vodu "dopraveny" lektorem či rodičem.

Plavání je bezesporu velice prospěšné pro správný vývoj dítěte, jeho fyzickou kondici,  posílení svalstva i imunity. 

Děti jsou rozdělovány do kurzů dle věku a dle pokročilosti. Ve skupince je vždy max. 8 dětí. Délka jedné lekce je 30 minut. O systému omluv a náhrad jsou rodiče informování při nástupu do kurzu.

Plavecké kurzy probíhají v bazénu Centra Arpida, kde velmi oceňujeme výhodu teplé vody, příjemného prostředí a velmi příznivých hygienických podmínek.

Místo v kurzu je potřeba předem rezervovat u Mirky Caplové viz kontakty. 

Tanečky pro radost 3-7 let

Tanečky jsou tu pro holky i kluky, které již chodí do mateřské školy a odpoledne si rádi přijdou zařádit při hudbě.

Na tanečcích se věnujeme různým pohybovým cvičením, rozvíjíme vnímání hudby a rytmu, učíme se zapamatovat si jednoduché taneční sestavy, vše jak jinak než hravě  a s lehkostí.

Rodiče si mohou platit lekce buď jednorázově nebo mohou využít cenově zvýhodněné permanentky.

 

Výtvarka pro děti od 4 let

U nás je výtvarka víc než jen malování :-)

Pomocí nejrůznějších výtvarných technik, klasických i neobvyklých výtvarných i nevýtvarných materiálů rozvíjíme tvořivost, fantazii, kritické i kreativní myšlení, trpělivost, koncentraci, jemnou motoriku...

Podstatný je pro nás proces tvoření, prožívané vjemy a emoce, až potom je výsledek! Důležitá je radost z tvoření. Jakoby mimochodem se při něm dovíme mnoho nového o světě kolem nás, zapřemýšlíme si nad jednoduchými i zapeklitými tématy...a hlavně užijeme si spoustu zábavy :-)

Rodičemohou dětem hradit jednotlivé lekce zvlášť nebo si zakoupit cenově zvýhodněnou permanentku.

Malý kutil pro děti od 4 let

Byla jednou parta malých kluků, kteří rádi vyráběli....ze dřeva, papíru, drátků... zkrátka ze všeho, co jim přišlo pod ruku. Vznikaly z toho velmi podařené výtvory, které těšily nejen kluky samotné, ale i jejich blízké, kterým kluci rádi dělali radost. K práci se hoši stavěli s fortelem, kladivo, vrtačka, pilka...nic jim nebylo cizí. Ti šikovní hoši si říkali KUTILOVÉ :-)

Malý kutil je tvoření pro kuky, ale i holky, kteří rádi doma lezou tatínkům či dědečkům "do zelí". V duchu klasického domácího kutilství si děti pod odborným dohledem vyzkoušejí práci s nejrůznějším nářadím a materiálem.

Rodiče mohou dětem platit jednotlivé lekce nebo využít cenově zvýhodněnou permanentku.

Angličtina pohybem a hrou pro děti od 4 let

Zábavnou, hravou a živou formou si děti osvojí první anglická slovíčka a seznámí se se zvukem cizího jazyka.

Fungujeme na principu: " slyším, vidím, dělám ... zapamatovávám si ... rozumím ... mluvím" :-)

Rodiče mohou dětem hradit lekce jednotlivě nebo zakoupit cenově zvýhodněnou permanentku

 

Folklórní tanečky pro děti od 3 let

Pod vedením zakladatelky úspěšného folklorního souboru Doudlebánek se děti seznámí s krásou jihočeského folklóru.

Budeme tančit, zpívat,  hrát tradiční hry, naučíme se základy rytmiky, a prostřednictvím toho všeho budeme poznávat krásné tradice, které se váží k našemu jihočeskému kraji.

Rodiče mohou dětem hradit lekce jednotlivě nebo zakoupit cenově zvýhodněnou permanentku.

POHYBOVÉ HRY

Prostřednictvím pohybových her rozhýbeme dětská tělíčka. Zaměřujeme se na všestrannou pohybovou průpravu, která je u malých dětí velmi důležitá. Jak sám název napovídá,do pohybu se děti dostanou prostřednictvím her, během niž si mj.osvojí i respektování pravidel a hry fair play, naučí se spolupracovat, pomáhat si a mnoho dalšího. 

O to aby Vaše děti pohybovky bavily se postará naše nová kolegyně Blanka Pauerová.